Velkommen til Klubselskabet "Foreningen"

Hurra!!  Klubben får nytt vertskap!  Se under!!

Til Klubselskabet Foreningens medlemmer

Som dere helt sikkert har registrert tidligere med referanse til saksdokumenter til vår Generalforsamling i mai, så kom vi dessverre ikke til enighet med vertskapet Amir Shafei og Christian Pilgaard om å forlenge deres driftsavtale med Klubben, noe vi beklager.  Shafei og Pilgaard har valgt å konsentrere seg utelukkende om sitt engasjement ved Kristiansand Teateret fremover.  Vi ønsker herved å takke dem for deres innsats gjennom mange år for «Klubben», og ønsker vi dem lykke til videre!

Samtidig er det en glede å ønske nytt vertskap velkommen til «Klubben», nemlig Leiv-Rune Sangesland og hans kone Anne Karin Sangesland.  I teamet har de også med seg kjøkkensjef Roy Parker.  Sangesland har bred erfaring lokalt i fra Restaurant Luihn, Big Horn Steakhouse, og ikke minst i fra «hos Naboen», hvor han har vært daglig leder og arbeidet de siste år. 

Med sin lange fartstid og sin kokekunst i særklasse, er det særdeles spennende og hyggelig å ønske Roy Parker velkommen i Klubben.  Roy kommer blant annet  fra Sjøhuset, og sist i fra Restaurant Luihn, som han har eiet og drevet gjennom flere ti-år.

Vi er stolte over å kunne ønske vertskapet Sangesland og Roy Parker velkommen til Klubben i fra 1. august, samt at noen også vil få stifte bekjentskap med dem under middagen i Klubben på våre Teater-arrangementer i juli, og andre arrangementer som allerede er bestilt i sommer.

Vi vil også rette takk til Personalhuset som bisto oss i vertskapsprosessen, slik at vi var i stand til hurtig å få på plass nye drivere til å videreføre og løse de spennende og utfordrende oppgaver vi står overfor, både for medlemmene samt for interne og eksterne arrangementer. Forøvrig er det svært gledelig å melde at «Festsalen» i vår har vært gjenstand for oppussing, og fremtrer nå virkelig som «byens storstue», – mer attraktiv enn noensinne.       

Gjennom halvannet år med svært begrenset drift på «Klubben», har vi også erfart at medarbeidere til avtroppende vertskap naturlig nok har funnet annet arbeid.  Det er imidlertid svært hyggelig at også vår dyktige kokk gjennom mange år, Benthe Bakke Larsen er re-engasjert i Klubben av Sangesland og bidrar til å bringe våre gode kjøkken videre i beste tradisjon.  

For henvendelser og bestillinger, benytt E-postadressen post@klubbenselskap.no mens vårt telefonnummer vil være operativt i fra ultimo juni. Direksjonen vil bistå i noen grad med å besvare henvendelsene i en overgangsperiode.  Direksjon og Vertskap er i gang med å forme programmet for høst- og vårsesong, og våre tradisjoner og førsteklasses kjøkken vil bli videreført i «beste klubbånd».

Avslutningsvis vil vi henstille dere om å bruke Klubben.  Til arrangementer, catering, til middag i spisesalen, klubbkvelder osv.  Vi har en unik mulighet nå som verden «vender tilbake til det mer normale igjen». Kun ved at vi benytter Klubben, kan vi og vertskapet lykkes og ikke minst trives fremover!   

Med ønske om en god og varm sommer ønskes dere alle velkommen til Klubben ved første anledning igjen!

Kristiansand, 24. juni 2021

Harald Arntsen                                                                                                   Jon Nordmo

Representantskapets Ordfører                                                                            Direksjonens Formann 

_________________________________________________________________________________________________________________________

SPISESALEN

Det er med beklagelse vi må melde at spisesalen stenger for vanlig middagsservering fom den 1. oktober.   Fremdeles så er korona-pandemien en stor utfordring for oss alle, så også for vårt gode kjøkken som dessverre må permittere ansatte som en følge av lavere inntjening enn normalt.  Spisesalen vil holde stengt inntil videre, men vi må nok dessverre påregne at dette vil vedvare store deler av klubbåret, også i 2021.

Alle ansatte på Klubben er nå dessverre permitterte etter de nye smittevern kravene.  Våre klubbaftener er også nå avlyst inntil reglene endrer seg.  Det er selvsagt anledning for medlemmene til å benytte klubblokalene som vanlig

Vi beklager situasjonen på det sterkeste, så får vi heller håpe på bedre tider når vi en gang har fått kontroll på koronaen!

Direksjonen.

Dette er en nettside opprettet til bruk for medlemmene av Klubselskabet ”Foreningen”, populært kalt ”Klubben”. Klubselskapet ”Foreningen” ble stiftet 21. desember 1824, og er en herreklubb etter engelsk mønster. Klubben har ca. 600 medlemmer. Våre medlemmer representerer en mengde forskjellige yrkesgrupper innenfor både offentlig og privat sektor. Foreningen holder til i eget bygg i Vestre Strandgate i Kristiansand.  1. etasje disponeres av Foreningens medlemmer og fungerer som klubblokaler.  2. etasje leies ut til selskaper, konserter, foredrag etc.

For leie av selskapslokalene kan De kontakte Klubbverten www.klubbenselskap.no.

Vennlig hilsen Direksjonen

Jon Nordmo

Mistet passord?
X